Új finanszírozási lehetőség az agráriumban

 • Az igényelhető finanszírozás összege 5 millió forinttól akár 1,2 milliárd forintig terjedhet.
 • A tőkebefektetés éves kamata 6,5 %.
 • A finanszírozás igénybevételéhez nincs szükség kezességre, pénzügyi garancia vállalására vagy ingatlan fedezetre.
 • A Vidékfejlesztési Tőkealap (Finanszírozó) tőkebefektetések útján helyez ki forrásokat.
 • Fókuszában a Vidékfejlesztési Programban már támogatói okirattal rendelkező, beruházási típusú, a Magyar Államkincstár felé többszöri elszámolást választó projektek állnak.
 • Ezek európai uniós támogatási összegének akár a 100 %-át is finanszírozni tudja Finanszírozó.
 • A beruházási döntés a támogatói okirat kiállításának eljárására épül, így biztosítva a gyors döntéshozatali eljárást.
 • A forráskihelyezésről szóló döntés a nyilatkozati elven, az egyes hatósági nyilvántartások adatain, valamint a támogatói okirattal és a pályázattal kapcsolatos eljárási dokumentáción alapul.

Miben nyújthat segítséget a már nyertes pályázóknak a Vidékfejlesztési Tőkealap?

 • A 2020-2021-es évek gazdasági kihívásai az agráriumot sem kerülték el, a szektorban a finanszírozási rés nőtt.
 • A Vidékfejlesztési Program utófinanszírozásra épülő támogatási program, így a nyertes pályázat megvalósítását a pályázók saját költségen vagy külső források bevonásával kezdhetik meg. A körülmények időközbeni változása sokszor finanszírozási problémákat generál akkor is, ha az adott pályázat elnyerésekor minden feltétel adott volt annak sikeres megvalósításához.
 • Finanszírozó a projekt megvalósítása során a finanszírozást igénybe vevő cégek likviditási helyzetének stabilizációjában tud segítséget nyújtani.

Miért a Vidékfejlesztési Tőkealap által nyújtott forrásbiztosítás a megoldás?

 • Finanszírozó célja többszöri elszámolást választó olyan beruházások átmeneti tőkeági finanszírozása, amelyek forráshiány miatt az uniós támogatás előfinanszírozására nem jogosultak.
 • A finanszírozási döntéshez csak az elengedhetetlenül szükséges adatokat és dokumentumokat szükséges rendelkezésére bocsájtani, hiszen az alapkezelő eljárása a támogatói okirat kiállításához szükséges európai uniós pályázati eljárást veszi alapul.

A tőkebefektetés alapvető feltételei

 • Korlátolt felelősségű társasági vagy részvénytársasági forma.
 • A kérelmező rendelkezzen a Vidékfejlesztési Program valamely beruházási típusú intézkedésében támogatói okirattal.
 • A forrás mértéke a Támogatói Okirat alapján rendelkezésre álló támogatási összeg 100 %-a, melynek biztosítására akár a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül is sor kerülhet.
 • A forrás biztosítéka a támogatási összeg,
 • Az igényelt finanszírozás támogatásként történő elszámolását az alapkezelő által delegált forrásfelhasználási ellenőr segíti.

Kapcsolatfelvétel