A FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt. 2019 szeptembere óta vállal közvetett befektetőként aktív szerepet a kockázati alapok létrehozása terén is. 2020-ra három tőkealapban rendelkezik tőkebefektetéssel a Társaság. A tematikus tőkealapokból elsősorban érettebb vállalkozások finanszírozása valósul meg.

Milyen finanszírozási forma a tőkebefektetés?

A FOCUS VENTURES által nyújtott fejlesztési tőke elsősorban a növekedési potenciállal rendelkező, már működő vállalkozások számára optimális megoldás. A tőkebefektetés nem hitel és nem támogatás. Tőkebefektetés esetén a vállalkozásnak nincs szüksége extra fedezetre, a tőkebefektetés fedezete maga a vállalkozás teljesítménye, múltja és a fejlesztésre vonatkozó tervei. A fejlesztési tőke használható termék- és technológiafejlesztésre, működő tőke finanszírozásra, felvásárlásokra, tőkeszerkezet javításra, expanzióra egyaránt.

Kinek ajánljuk a tőkebefektetést?

Ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kaphatnak finanszírozást azok a vállalkozások, amelyek az adott Városi Alap régiójában működnek (székhelyén, megyéjében) és tevékenységükkel az üzleti megtérülésen túl közvetlenül vagy közvetett formában segítik a régió fejlődését is.

A tőkejuttatás lehet tőkeemelés meglévő vállalkozásban vagy akár közös vállalkozás alapítása. A Tőkealap a célvállalkozásokban kizárólag kisebbségi részesedést szerez, de nem zárja ki hitel vagy kölcsön nyújtását sem. A Tőkealap bármely iparági szektorba befektethet, amennyiben a vállalkozás megfelel a finanszírozáshoz szükséges és a vonatkozó uniós elvárásoknak, kellően innovatív és fejlődési potenciállal rendelkezik.

Hogyan történik a tőkebefektetés?

Tőkeemelés révén az Alap tőkét invesztál a vállalkozásba, ezáltal kisebbségi, legfeljebb 49%-os tulajdonrészt szerez benne, a finanszírozó partnere lesz az eredeti tulajdonosnak. Az irányítás az eredeti tulajdonos kezében marad. Az Alap, mint befektető, figyelemmel kíséri a vállalkozás tevékenységét, de nem szól bele az operatív ügyekbe. Segíti a vállalkozást pénzügyi és menedzsment tudással, kapcsolati tőkével. A partnerek szerződésben előre rögzített módon – tulajdoni arányaiknak megfelelően – részesednek a kockázatokból és a vállalkozás eredményeiből is.

Az Alap befektetése megtérülésével átlagosan 5 éves időtávon számol. Az átlagosnál magasabb kockázatot vállal, így olyan ügyleteket is hajlandó finanszírozni, amit egy hitelező nem. Cserébe az átlagos, szokásos hitelkamatnál magasabb hozam elérésében érdekelt. A hozam realizálása az Alap által a kiszálláskor történik (EXIT), melynek során a befektető értékesíti részesedését (vagy az eredeti tulajdonosnak vagy egy harmadik külső befektetőnek közös előzetes megállapodás alapján). Eddig a pillanatig az Alap számára nem kell „törleszteni” sem egyéb díjat fizetni.