A FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésében lévő Városi Alapok célja, hogy a hazai nagyvárosok és vonzáskörzetük gazdasági működésének gerincét képező vállalatokat finanszírozza. A tőkealapokból helyi vállalkozások ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kaphatnak tőkejuttatást. Az Alap kezelését a FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt., az MFB Invest Zrt. 100%-os tulajdonában lévő alapkezelő végzi. Az Alap befektetője az MFB Invest Zrt.

Az Alap futamideje

12 év futamidő, 7 éves befektetési periódussal

A befektetés időtartama

 • Befektetési időszak: 2026. december 31-ig
 • Egy adott befektetés futamideje tervezetten 5 év, rugalmasan alkalmazkodva az adott vállalat üzleti tervéhez.
 • Exitek legkésőbb 2031. december 31-ig
 • Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a hozam maximalizálása érdekében (pl. értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, visszavásárlás).

Mekkora a tőkealap mérete?

5 milliárd Ft keretösszeg

Tervezett befektetési méretek

Az átlagos befektetési méret 30 millió Ft és 500 millió Ft között mozog

Milyen vállalkozásoknak ajánljuk?

 • Magyarországi – elsősorban székesfehérvári és Fejér megyei – székhelyű, vagy EGT székhelyű, magyarországi – elsősorban székesfehérvári és Fejér megyei – fióktelepű,
 • Főként növekedési, azaz nem induló (startup) szakaszban lévő, fejlődésre képes, növekedési potenciállal rendelkező korlátolt felelősségű társaság, vagy részvénytársaság formájában működő vállalkozásokba, amelyek célja jövedelmező fejlesztés megvalósítása, az Alap befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak és befektetési jogcímek közül legalább egy feltételeit maradéktalanul teljesítik.
 • A céltársaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Alap által finanszírozott projektet Magyarországon valósítja meg.

Focus rapid

Tőke finanszírozás kisvállalkozások számára is. Olyan megyei székhelyű, vagy a megyében, régióban működő, legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező kisvállalkozások számára ajánljuk, amelyek saját működésük biztosításához vagy fejlesztési lehetőségeik megvalósításához kérnek tőkejuttatást. A FOCUS Rapid termék egyszerűsített feltételrendszerrel,
rövid idő alatt elérhető az érdeklődő vállalkozások számára.

Iparági fókusz

Bármely iparági szektorból jelentkezhet vállalkozás, amennyiben megfelel a finanszírozáshoz szükséges és a vonatkozó uniós elvárásoknak, de elsősorban a(z):

 • feldolgozóipar; a feldolgozóiparon belül – nem kizárólag – fémalapanyag gyártás, közúti jármű gyártás, számítógép és elektronikai termékek gyártása;
 • információs és kommunikációs technológia;
 • élelmiszeripar;
 • fenntarthatóság: energetika, hulladékgazdálkodás, a víz értéklánchoz kapcsolódó technológiai és üzleti megoldások állnak a Városi Alap fókuszában

A döntéshozatal módja

Az Alap befektetéseiről, exitjeiről és a céltársasággal szembeni kötelezettségvállalásról 50 millió Ft értékhatárig a FOCUS VENTURES vezérigazgatója dönt a háromtagú Befektetési Bizottság ajánlása alapján. Az 50 millió Ft értékhatárt elérő, vagy az azt meghaladó ügyekben az Alapkezelő Igazgatósága, hozza meg döntését. A Befektetési Bizottság két tagját Székesfehérvár Önkormányzata jelöli ki, a harmadik tag kijelölésével kapcsolatos döntés a Befektetőt illeti.