Tevékenységre vonatkozó jogszabályok listája
Működési szabályzat
Fenntarthatósági politikával kapcsolatos közlemény
Gazdálkodási adatok

FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt. 2021. évi éves beszámolója és üzleti jelentése

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI EGYSÉGEK
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
Focus Ventures Zrt. FELETTES, FELÜGYELETI SZERVÉNEK ADATAI
ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ ELÉRHETŐSÉGE
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK
KÖZZÉTÉTELEK

Kbftv. 167. § (1) j) pont szerinti közzétételek