A tőkebefektetés folyamata

A tőkebefektetések átfutási ideje átlagosan 3-4 hónap.

Első lépés
1
Kapcsolatfelvétel

Az érdeklődő vállalkozás akár közvetlen módon, akár közvetítőn – megyei tanácsadó partneren - keresztül is felveheti a kapcsolatot a FOCUS VENTURES-szel, ezt követi az első személyes találkozó megszervezése.

Második lépés
2
Befektetési kérelem beadása

A befektetési kérelem Alaponként az erre a feladatra kijelölt megyei, partner tanácsadó céghez fut be. A befektetési kérelem előminősítéséhez a jelentkezési adatlapot, az aláírt nyilatkozatokat és a jelentkezési laphoz mellékletként csatolt, az ügyfél által beküldött dokumentumokat kell csatolni.

Harmadik lépés
3
Előszűrés

Az Alapot kezelő FOCUS VENTURES megvizsgálja, hogy a beadott dokumentumok alapján a tőkealap befektetési irányelveinek megfelel-e a projekt.

Negyedik lépés
4
Befektetési Bizottság döntése

A három tagú döntéshozó szervezet – melyben többségben vannak az adott Alap régiójának képviselői – dönt arról, hogy a beadott dokumentumok alapján tovább vihető-e a projekt vagy elutasításra kerüljön.

Ötödik lépés
5
Indikatív ajánlat elkészítése, beadása

A FOCUS VENTURES a céltársasággal megállapodik a tranzakció részletes feltételeiről, majd ezt követően indikatív ajánlatot ad erről. Ennek a mindkét fél általi elfogadását követően megkezdődhet a vállalkozás részletes átvilágítása.

Hatodik lépés
6
Vállalkozás átvilágítása

A „Due diligence” elkészítése döntően külső szakértő által.

Hetedik lépés
7
FOCUS VENTURES Igazgatósági / FOCUS VENTURES vezérigazgatói döntés

A befektetési előterjesztés alapján 50 millió Ft alatti tőkebefektetésnél a FOCUS VENTURES vezérigazgatója, 50 millió Ft összeg felett a FOCUS VENTURES Igazgatósága dönt a befektetésekről.

Nyolcadik lépés
8
Szerződéskötés

Pozitív döntés után megtörténik a szerződéskötés.

Kilencedik lépés
9
Folyósítás